Caner Zafer İnşaat

Caner ZAFER İNŞAAT

2017 yılında kurulduktan sonra inşaatın bir çok safhasında birden hizmet vermeye başlamış ve yapılan malzeme, ekip ve ekipman yatırımları ile nitelikli projelerde yer alarak, değer yaratmak gibi bir misyonu üstlenmiştir. Bir çok iş kaleminin tek elde toplanması ve işlerin planlı bir çerçevede ilerlemesi sebebiyle üstlenilen projeler optimum süre ve maliyetler ile tamamlanmıştır. Mühendislik hizmetlerini sahaya taşımış ve mühendis firması olması farkını ortaya koyarak, iş ortaklarının da takdir ve desteğini almayı başarmıştır.

Kuruluşundan itibaren sosyal alan projeleri, sanayi yapıları, toplu konut inşası işlerinde görev almış ve beklentiler doğrultusunda projeler tamamlanarak teslim edilmiştir. Yapılan malzeme yatırımları ile sektör içerisinde, özellikle taahhüt hizmetlerinde, uzun dönemli maliyet avantajı sağlayacak tercihler değerlendirilmiş ve sektörün uzun soluklu aktörlerinden biri olmak için gerekli çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda sermaye yatırımlarını sürdürmektedir.

Sanayi yapıları ve yüksek binalar, şirketimizin yapımında görev alacağı esas iş kollarını oluşturmaktadır. Bu iki inşaat kolu da iyi bir planlamaya ve yönetime ihtiyaç duyduğundan, bir başka ifade ile mühendislik hizmetine daha çok ihtiyaç duyması nedeniyle şirketimizi daha iyi yansıtmaktadır. Ayrıca şirketimiz diğer inşaat firmalarına planlama, yönetim ve proje tasarım-uygulama konularında danışmalık hizmeti de vermektedir. Değişen ve her geçen gün rekabetin daha çok arttığı iş dünyasında, iyi bir planlama ve yönetimin yaratacağı artı değerin daha da önemli hale geldiği bir dönemde, iş ortaklarına gereken destek ve hizmetleri sağlamaktayız.

Şirketimiz 2017 yılında kurulmuş olmasına rağmen, kurucumuz İnş. Yük. Müh. Caner ZAFER in iş tecrübesi ve profesyonel meslek hayatında kurmuş olduğu iş ilişkileri sayesinde, yeni kurulan bir şirketten ziyade uzun zamandır sektörde hizmet veren pek çokları arasında farkını belli etmeyi başarmıştır. Kurucumuz, bir başka firmada 60’ ın üzerinde ( konut-avm-fabrika-yüksek kule-villa-iş merkezi-otel ) projede görev almış, teknik ofis mühendisi olarak başladığı firmada genel müdür yardımcılığına kadar yükselmiştir. İnşaatçı bir aileden gelmesine rağmen, alt yapı ve tünel işlerinden ziyade yüksek yapıları tercih etmesi sebebiyle, tüm aileden bağımsız üst yapı projelerinde yoluna devam etmektedir.